FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 12:20 PDF icon शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्‍चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 12:17 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्_चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 04/25/2024 - 16:59 PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि- २०८१.pdf
अरुण गाउँपालिकाको अपाङ्गता कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/25/2024 - 16:47 PDF icon अपाङ्गता कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको खानेपानी तथा सिँचाइ जल उत्पन्न प्रकोप कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७७ ८०/८१ 04/25/2024 - 15:57 PDF icon खानेपानी तथा सिंचाई सम्बन्धी कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७७.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५ ८०/८१ 02/29/2024 - 18:03 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), 2075.pdf
अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०८० ८०/८१ 02/26/2024 - 15:51 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), 2080 .pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको विनियोजन ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०८० ८०/८१ 02/23/2024 - 18:01 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको विनियोजन ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 14:09 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/31/2024 - 11:30 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages