अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    

"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र : खण्ड ०५ संख्या ०१ अरुण गाउँपालिकाको सडक हेरालु व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 ७८/७९ 12/06/2021 - 16:25 PDF icon Sadak Heralu.pdf
आर्थिक एेन 2075 ७५/७६ 09/27/2018 - 13:30 PDF icon arthik aayen 2075.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 10:09 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
स्थानीय तहको उपोभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 10:02 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
नियायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेक ७४/७५ 06/13/2018 - 09:57 PDF icon न्यायिक समितिले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन ७४/७५ 06/13/2018 - 09:49 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन .pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 20:05 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४ .pdf
अरुण गाऊपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/12/2018 - 19:59 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf
अरुण गाऊपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 06/12/2018 - 19:50 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन .pdf
अरुण गाऊपालिकाको सहकारी एेन, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 19:42 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf

Pages