अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    


"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८४९५१८८००

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०८२५५५

१ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२२२८५७४

१ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८६२९८३६११

१ नं. वडा महिला सदस्य

फोन नं: ९८४६६७०३१६

१ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८२६३८४७७