अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    


"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व 2078/79 को वडा नं. ७ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:35 PDF icon वडा नं.७ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ६ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:33 PDF icon वडा नं.६ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ५ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:32 PDF icon वडा नं. ५ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ४ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:27 PDF icon वडा नं.४ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ३ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:24 PDF icon वडा नं.३ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं.२ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:21 PDF icon वडा नं. २ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं.१ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:17 PDF icon वडा नं. १ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को स्वास्थ्य शाखा तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:16 PDF icon स्वास्थ्य बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को शिक्षा शाखा तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:13 PDF icon शिक्षा बजेट.pdf

आ.व 2078/79 महिला शाखा तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:11 PDF icon महिला तथा .... बजेट.pdf

Pages