FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०८० ८०/८१ 01/28/2024 - 10:49 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका भोजपुरको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण नियमावली, २०८० ८०/८१ 01/25/2024 - 10:55 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि 2080.pdf
अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८० ८०/८१ 07/16/2023 - 17:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन २०७९ ७९-८० 04/13/2023 - 12:30 PDF icon अरुण गाउँपालिकाकव विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन.pdf
अरुण गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा नीति, २०७८ ७८/७९ 08/30/2022 - 12:04 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा नीति, २०७८.pdf
अरुण गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८ ७९-८० 08/30/2022 - 12:03 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८.pdf
अरुण गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:59 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078.pdf
अरुण गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:57 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको खेलकुद ऐन 2078.pdf
अरुण गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:56 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति(गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८.pdf
अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:52 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति 2078.pdf

Pages