FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५ ८०/८१ 02/29/2024 - 18:03 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), 2075.pdf
अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०८० ८०/८१ 02/26/2024 - 15:51 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), 2080 .pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको विनियोजन ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०८० ८०/८१ 02/23/2024 - 18:01 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको विनियोजन ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 14:09 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/31/2024 - 11:30 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०८० ८०/८१ 01/28/2024 - 10:49 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका भोजपुरको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण नियमावली, २०८० ८०/८१ 01/25/2024 - 10:55 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि 2080.pdf
अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८० ८०/८१ 07/16/2023 - 17:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन २०७९ ७९-८० 04/13/2023 - 12:30 PDF icon अरुण गाउँपालिकाकव विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन.pdf
अरुण गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा नीति, २०७८ ७८/७९ 08/30/2022 - 12:04 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा नीति, २०७८.pdf

Pages