FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१ ८०/८१ 06/06/2024 - 08:13 PDF icon 10. अरुण गाउँपालिका घर नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण कार्यविधिे (1).pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०८१ ८०/८१ 06/05/2024 - 20:14 PDF icon भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण नियमावली, २०८१.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको खानेपानी तथा सिँचाइ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७७ ८०/८१ 04/24/2024 - 20:13 PDF icon खानेपानी तथा सिंचाई सम्बन्धी कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७७.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 04/23/2024 - 20:04 PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 04/03/2024 - 19:57 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड-२०८१ Final.pdf
अरुण गाउँपालिकाको, साना सिँचाई आयोजना सञ्‍चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 04/03/2024 - 19:55 PDF icon साना सिँचाई आयोजना सञ्‍चालन निर्देशिका-२०८०.pdf
अरुण गाउँपालिकाको, अपाङ्गता कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/07/2024 - 19:52 PDF icon अपाङ्गता कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५ ८०/८१ 02/23/2024 - 19:50 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि प्रथम संशोधन 2075.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण ऐन, २०८० ८०/८१ 02/08/2024 - 17:32 PDF icon अरुण गाउँपालिकको भवन निर्माण सम्बन्धि ऐन, २०८०.pdf
अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 14:09 PDF icon अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf

Pages