FAQs Complain Problems

सूचना :

अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०८०

प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको विनियोजन ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि बेरोजगार फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०८०।११।०१

दरखास्त फाराम

दरखास्त फाराम
मिति: 02/08/2024 - 14:08

आशयको सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१०।२५

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१०।२३

विषयविज्ञ (रोष्‍टर)को लागि दरखास्त पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना

छात्रवृत्ति सम्बन्धमा जरुरी सूचना

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी ऐन, २०८०

नियायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेक

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: