FAQs Complain Problems

सूचना :

अरुण गाउँपालिका आवधिक गाउँपालिका विकास योजना, २०७७

अरुण गाउँपालिकाको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् तथा संकलन गर्ने (नदिजन्य पदार्थ) कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) को प्रतिवेदन

अरुण गाउँपालिकाको बृहत् सांस्कृतिक अध्ययन

स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना ।

सेवा करारमा उम्मेदवार छनोट/सिफारिस सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१२।१३

रोजगार सहायक, कृषि प्राविधिक सहायक र नगर प्रहरी जवान पदको छनौट परीक्षा सञ्‍चालन एवं प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको विवरण ।

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५

वन इलाका नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने बारे जरुरी सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१०।१६

अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०८०

प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा

अरुण गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: