FAQs Complain Problems

सूचना :

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नवीकरण सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०८१।०४।०१

गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।०८१ को प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई र आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनीकरण कार्यक्रम हुने बारे जरुरी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१

अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

सहकारी ऐन (प्रथम संशोधन), २०७५

शिक्षा ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८०

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना।

अरुण गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली-२०७४

आर्थिक वर्ष: