अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    

"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

Quarantine सम्बन्धि जानकारी ।

1. Yangpang : 10

2. Champe : 5

3. Pyauli : 20

4. Charambi : 3

5. Yaku : 5

6. Jarayotar : 8

7. Sikretar : 10 

Total : 61

आर्थिक वर्ष: