FAQs Complain Problems

सूचना :

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ( पकेट) विकास कार्यक्रमको सूचना सम्बन्धमा।

Invitation for Bids - Pyauli-Yaku-Bhorlabot Road (Published date : 2079/07/23

इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरको सूचना।

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री कर गर्ने E-Bidding बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०७९/८० को कृषि शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको पशुपंक्षी शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा तर्फको बजेट

स्थानीय तहको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: