FAQs Complain Problems

सूचना :

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नवीकरण सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०८१।०४।०१

गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।०८१ को प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई र आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनीकरण कार्यक्रम हुने बारे जरुरी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१

अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

सहकारी ऐन (प्रथम संशोधन), २०७५

शिक्षा ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८०

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना।

स्थानीय तहको उपोभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: