FAQs Complain Problems

सूचना :

आ.व. 2079/080 को पहिलो चौमासिक आय व्यय विवरण

Invitation for Bids for the Construction of Arun Rural Municipality Administrative Truss Building

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

गाउँसभाको १२ ओँ अधिवेशन स्थगन सम्बन्धमा।

अरुण गाउँपालिका गाउँ सभाको १२‍औँ अधिवेशन सम्बन्धमा।

निवेदन र प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

निवेदन र प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

निवेदन आह्वानको सूचना सम्बन्धमा।

औषधि खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

अरुण गाऊपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून , २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: