FAQs Complain Problems

सूचना :

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ( पकेट) विकास कार्यक्रमको सूचना सम्बन्धमा।

Invitation for Bids - Pyauli-Yaku-Bhorlabot Road (Published date : 2079/07/23

इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरको सूचना।

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री कर गर्ने E-Bidding बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०७९/८० को कृषि शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको पशुपंक्षी शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा तर्फको बजेट

अरुण गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली-२०७४

आर्थिक वर्ष: