FAQs Complain Problems

सूचना :

गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।०८१ को प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई र आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनीकरण कार्यक्रम हुने बारे जरुरी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना।

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१

भवन निर्माण मापदण्ड लागु गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना (प्रकाशित मिति : २०८१/०२/२३)

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०८१

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: