FAQs Complain Problems

सूचना :

आय विवरण Non-Filer प्रचार प्रसार सम्बन्धमा।

विपन्न विद्यार्थीका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्‍चालन हुने बारे जरुरी सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना - प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२५

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड, २०८०

अरुण गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्‍चालन निर्देशिका, २०८०

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

दाबी विरोध सम्बन्धी जरुरी सूचना । प्रकाशित मिति २०८१।०१।१३

अरुण गाउँपालिकाको अपाङ्गता कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

अरुण गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: