FAQs Complain Problems

गिट्टी, ढुंगा, वालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना (चौथो पटक)

गिट्टी, ढुंगा, वालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना (चौथो पटक)

प्रकाशित मिति:2076/08/02

न्यूनतम कबोल गर्नु पर्ने रकम रु. 18,04,835.70

Contact No. : 9852052232

आर्थिक वर्ष: