FAQs Complain Problems

सूचना :

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१

भवन निर्माण मापदण्ड लागु गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना (प्रकाशित मिति : २०८१/०२/२३)

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको भवन निर्माण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०८१

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

Procurement, Supply and Installation of medical tools and equipments सम्बन्धी आशयको सूचना

आय विवरण Non-Filer प्रचार प्रसार सम्बन्धमा।

विपन्न विद्यार्थीका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्‍चालन हुने बारे जरुरी सूचना

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: